پیمانکاری

پیمانکاری

پیمانکاری

تعربف پیمانکار از لحاظ قانون:

پیمانکار شخص حقیقی و یا حقوقی است که سوی دیگر امضا کنندگان پیمان است واجرای موضوع پیمان را بر عهده گرفته است(براساس اسناد و مدارک پیمان).نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می باشند.

در تعریف ساختمان سازی به مجموعه ای از افراد که :

 1. با نوشتن قراردادی با کارفرما
 2. در قبال مقدار مشخصی پول
 3. کاری را با کیفیت و مصالح تعیین شده به عهده می  گیرند
 4. که در مدت مشخصی انجام دهند.

لازم به تذکر است که با دقت در موارد ذیل کمتر در مورد بستن قرارداد های پیمانکاری صدمه خواهید دید.

 1. طرفین قرارداد کاملا مشخص بوده و آدرس و شماره تلفن و کد ملی در قرارداد ذکر شود.
 2. قرارداد در حضور شاهدانی از هر دو طرف نوشته شده و با امضا در ذیل نسخ قرارداد حضورشان کتبا اعلام گردد.
 3. در قرارداد نحوه فسخ و نحوه برخورد با متخلف (طرفین) و همچنین برخورد با سوانح حین کار مشخص شده و اینکه مسئولیت آن متوجه چه شخصی است معین گردد.
 4. اگر کار در چند مرحله به انجام میرسد مراحل آن معین شده و ترجیحا پرداخت ها هم به همان صورت در چند مرحله انجام پذیرد.
 5. بهتر است از هر مرحله درصدی از مبلغ (۱۰ تا ۱۵ درصد) به عنوان حسن انجام کار نزد کارفرما باقی بماند و پس از اینکه از نحوه انجام طبق قرارداد راضی بود به پیمانکار پرداخت کند. این مورد باید در قرارداد شرح داده شده باشد.
 6. بیمه در اینگونه قراردادها بسیار مهم است.
 7. کیفیت اجرا و نوع مصالح و تجهیزات مورد استفاده در پیمانکاری هایی که با مصالح انجام می شوند باید در قرارداد شرح داده شوند. مثلا کابل ۲در ۶ برند مس کرمان.
 8. کیفیت اجرای مورد انتظار باید در شرح نحوه اجرا در قرارداد گنجانده شود.
لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایت املاک
سایت املاک
بالا