مهندسی اطفا حریق

مهندسی اطفا حریق

مهندسی اطفا حریق   کد مطلب : ۱۱۱۱۲   جزء کلیدی کارایی این سیستم ها، محل قرارگیری و نصب آنهاست. گرچه این سیستم تنها یکی از چندین گزینه ای است که تمامی مهندسان حرفه ای می توانند انتخاب کنند. ولی در عین ...

سیستم های اطفای حریق

سیستم های اطفای حریق

سیستم های اطفای حریق   کد مطلب : ۱۱۱۱۱   مراحل ایمنی از آتش عبارتند از: ۱- پیشگیری ۲- تشخیص  ۳-اطفاء پیشگیری با حذف مواد احتراق پذیر امکان پذیر است. می توان در ساختمان موادی خاص برای دیوارها، سقف و کف...

سایت املاک
سایت املاک
بالا