مهندسی اطفا حریق

مهندسی اطفا حریق

مهندسی اطفا حریق   کد مطلب : ۱۱۱۱۲   جزء کلیدی کارایی این سیستم ها، محل قرارگیری و نصب آنهاست. گرچه این سیستم تنها یکی از چندین گزینه ای است که تمامی مهندسان حرفه ای می توانند انتخاب کنند. ولی در عین ...

سیستم های اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق   کد مطلب : ۱۱۱۱۰   در طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق در فضا های مختلف می بایست موارد زیر مدنظر قرار گیرد: ارزیابی نقاط ضعف و بررسی اهمیت به کار بردن سیستم اعلام حریق در محیط ...

سایت املاک
سایت املاک
بالا