کنترل تردد افراد

کنترل تردد افراد

 کنترل تردد افراد :   کد مطلب : ۱۱۱۰۸   سیستم کنترل تردد یکی از بخش های مهم امنیت الکترونیک در سازمان ها، ارگان ها و تمامی محل ها یی که به نحوی ورود و خروج افراد (مثل شرکت ها)، وسایل نقلیه (مثل پارکین...

امنیت الکترونیک

امنیت الکترونیک

امنیت الکترونیک :   کد مطلب : ۱۱۱۰۵   به سامانه های الکترونیکی که به مدیریت ، نظارت و کنترل وضعیت اماکن مورد نظر از جنبه وقوع موارد و اتفاقات عادی و غیر عادی رخ داده می پردازند و گاها پردازش روی اطلاع...

سایت املاک
سایت املاک
بالا