اولین خانه زیستی جهان

اولین خانه زیستی جهان از زباله های کشاورزی ساخته شده است کد مطلب : ۱۱۱۳۴   همایش های مختلفی در سرتاسر جهان جهت ساخت مسکن با کمترین آسیب به محیط زیست برگذار می شود و هدف آن کمک رفع آلودگی های زیستی ساخ...