مینی چیلر

مینی چیلر کد مطلب : ۱۱۴۹   در حال حاضر مینی چیلر و فن کویل را می توان جز لوکس ترین سیستم های تهویه نام برد. دستگاه مینی چیلر در اصل چیلر کوچکی است که برای آپارتمان ها و ساختمانهایی که نیاز به سرمایش و...