تولید آب آشامیدنی از هوا

تولید آب آشامیدنی از هوا + تصویر از دستگاه کد : ۱۱۶۹ به تازگی دستگاه جدیدی ساخته شده که با تکیه بر اصل ساده میعان آب آشامیدنی را از هوای اطراف تهیه می‌کند و می‌تواند ۱۱ گالن آب آشامیدنی را بدون نیاز ب...