جایگاه ویژه گرمایش از کف

جایگاه ویژه گرمایش از کف در جهان کد مطلب : ۱۱۱۰۳   متاسفانه فرهنگ غلطی در ایران رواج یافته که سیستم گرمایشی بناهای نوساز را تبدیل به پکیج نموده اند . البته برای سازندگان ابنیه های نوساز فرق چندانی باب...