خانه فوق العاده کوچک

خانه فوق العاده کوچک برای مجرد ها کد مطلب : ۱۱۱۳۷ در برخی مناطق جغرافیایی که عملیات عمرانی در آن اجرا می شود ،  نیاز به متخصصین هم وجود دارد . فراهم کردن سرپناه برای تکنسین ها و متخصصین از اهمیت بالای...