دوربین مدار بسته استوانه ای

دوربین مدار بسته استوانه ای  یا دوربین Bullet   برخی از دوربین ها برای فضای داخلی ساختمان مناسب می باشد و برای نصب در فضای بیرونی آسیب پذیر می باشند. برخی دیگر هم برای فضای داخلی و هم برای فضای خارج ا...