رنگ در معماری

رنگ در معماری کد مطلب : ۱۱۷۷ رنگ عنصری جدایی ناپذیر از جهان ماست، نه فقط در محیط طبیعی، بلکه در فضاهای معماری به شدت تاثیر گذار است. رنگ همیشه در روند تکاملی انسان نقش ایفا کرده است. محیط زیست با رنگ ...