ساخت برج با سازه تمام چوبی در نروژ

ساخت برج با سازه تمام چوبی با ارتفاع ۸۱ متر در حال اجرا است . کد مطلب : ۱۱۱۴۷ در مطالب گذشته درباره طرح های برج چوبی توضیحاتی داده شد ، اما در حال حاضر در کشور نروژ و شهر وین ساخت برج چوبی با سازه تما...