ساخت بنا در یک شیب بسیار تند

ساخت بنا در یک شیب بسیار تند – به همراه تصاویری زیبا ابنیه فوق؛ فضای مناسب، استفاده از انرژی خورشیدی و چشم انداز اقیانوس را فراهم می کند. کد مطلب : ۱۱۱۸۶ این ابنیه در یک شیب بسیار تند بنا شده و  با اس...