ساخت رستوران زیر آبی

ساخت رستوران زیر آبی در آبان ماه سال ۱۳۹۶ طرحی از رستوران زیر آبی همراه با توضیحات در سایت صنعت ساختمان آی شهر به نمایش گذاشته شد . در حال حاضر این طرح به مرحله اجرا در آمده و تصاویری از مراحل اجرای آ...