ساخت موزه در نوک قله کوه

ساخت موزه در نوک قله کوه در ارتفاع ۳۰۴۰ متری موزه جدید جیمز باند در میان مرتفع ترین موزه های جهان قرار گرفته شد . ساخت موزه در نوک قله کوه در ارتفاع ۳۰۴۰ متری به نظر بسیار کار دشواری می باشد. کد مطلب ...