پنجره دو جداره گرمایشی

پنجره دو جداره گرمایشی کد مطلب : ۹۹۰۸۲۰۰۱ این پنجره دوجداره که نوعی از مایع در آن وجود دارد، گرمای روزانه خورشید را جذب می کند و در شب آن را آزاد می کند. بطور کلی پنجره های تو جداره جهت بهینه سازی مصر...