در پیش خرید ملک بیشتر دقت کنید

در پیش خرید ملک بیشتر دقت کنید بسیاری از افراد کد رهگیری را به عنوان سندی محکم باور دارند، ولی این باور غلط است! در حال حاضر کد رهگیری بر مبنای کدپستی ملک صادر می شود و در صورتی که مشاور املاک کد فوق ...